Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала , 2. фаза квалификационог поступка, број 09-И-С/22

Ознака: 09-И-С/22

Датум објављивања: 15.07.2022.

Рок за подношење понуда: 25.07.2022. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda 09 I S 22-

Одлука о обустави 09 И С 22 26.07.2022.

Obavestenje o obustavi postupka – 09-I S 22

Контакт центар