Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала 02-И-С/22- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-И-С/2022

Датум објављивања: 31.03.2022.

Рок за подношење понуда: 11.04.2022. do 10.30h

Позив за подношење понуда 02-И-С-22

Одлука о додели уговора 02-И-С-22

Обавештење о закљученом уговору 02-И-С-22

Контакт центар