Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума,Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II – фаза), са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 10-И/22.

Ознака: 10-I/2022

Датум објављивања: 18.08.2022.

Рок за подношење понуда: 29.08.2022. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda 10- I- 22-

Odluka o dodeli ugovora 10-I-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 10 I 22_

Контакт центар