Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке – II фаза, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 24-И/21

Ознака: 24-И/21

Датум објављивања: 25.08.2022.

Рок за подношење понуда: 05.09.2022. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda 24 I 21-

Одлука о додели уговора 24 И 21 07.09.2022.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 24 I 21

Контакт центар