Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 08-И-С/22

Ознака: 08-И-С/22

Датум објављивања: 01.07.2022.

Рок за подношење понуда: 11.07.2022. do 10,00h

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора 08-И-С-22

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар