Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ 1, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 11-И-С/22

Ознака: 11-И-С/22

Датум објављивања: 10.08.2022.

Рок за подношење понуда: 22.08.2022. до 10,00 часова

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора 11-И-С-22

Обавештење о закљученом уговору 11-И-С-22

Контакт центар