УСЛУГА ИЗРАДЕ УСКЛАЂИВАЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ У НОВОМ САДУ,II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА бр. 08-И-С/21

Ознака: 08-И-С/21

Датум објављивања: 14.05.2021.

Рок за подношење понуда: 24.05. do 10,00

Позив за подношење понуда

Одлука o обустави поступка 08-И-С/21

Обавештење о обустави поступка

Контакт центар