Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици – II фаза квалификационог поступка, број 20-И-С/20

Ознака: 20-И-С/20

Датум објављивања: 19.01.2021.

Рок за подношење понуда: 27.01.2021. do 10.30h

Позив за подношење понуда 20-И-С-20

Одлука о додели уговора 20-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 20-И-С-20

Контакт центар