Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, -II Фаза квалификационог поступка број 13-И-С/21

Ознака: 13-И-С/21

Датум објављивања: 08.07.2021.

Рок за подношење понуда: 16.07.2021. do 11.30h

Позив за подношење понуда 13-И-С-21

Одлука о додели уговора 13-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору 13-И-С-21

Контакт центар