Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Модене, између улица Змај Јовине и Илије Огњановића у Новом Саду,II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА бр. 19-И-С/21

Ознака: 19-И-С/21

Датум објављивања: 06.12.2021.

Рок за подношење понуда: 14..12.2021.do 11.00h

Позив подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар