УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕВОВОДА DN700 (БАЈПАС) ЧИСТЕ ВОДЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ШТРАНД – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 07-И-С/21

Ознака: 07-I-S/21

Датум објављивања: 10.05.2021.

Рок за подношење понуда: 18.05.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 07-И-С-21

одлука о додели уговора 07-И-С/21

Обавештење о закљученом уговору 07-И-С-21

Контакт центар