Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снадбевање водом радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-I/2021

Датум објављивања: 06.07.2021.

Рок за подношење понуда: 15.07.2021. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 02-I-21

Odluka o dodeli ugovora 02-I-21

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 02-I-21

Контакт центар