УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕВОВОДА У ЦЕВНОЈ ГАЛЕРИЈИ (СФС, НФС) НА ППВ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 03-И-С/21

Ознака: 03-I-S/21

Датум објављивања: 02.04.2021.

Рок за подношење понуда: 12.04.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 03-И-С-21

Одлука о додели уговора – 03-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору 03-И-С-21

Контакт центар