ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОВЕЗИВАЊУ НАСЕЉА БЕГЕЧ СА ВОДОВОДНИМ СИСТЕМОМ НОВОГ САДА (II ФАЗА), СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 26-И/21

Ознака: 26-I/21

Датум објављивања: 10.08.2021.

Рок за подношење понуда: 20.08.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 26-И-21

Одлука о додели уговора – 26-И-21

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 26 I -21

Контакт центар