Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала, бр 06-И/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-И/21

Датум објављивања: 02.07.2021.

Рок за подношење понуда: 12.07.2021. do 10.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 06-I-21

Одлука о обустави поступка – 06-И-21

Обавештење о обустави поступка – 06-И-21

Контакт центар