Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала бр. 10-И/21 -II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 10-I/2021

Датум објављивања: 29.03.2021.

Рок за подношење понуда: 08.04.2021. do 12.00h

Позив за подношење понуда 10-И-21

Одлука о додели уговора 10-И-21

Обавештење о закљученом уговору 10-И-21

Контакт центар