Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала бр. јн 12-И/21 -II фаза квалификационог поступка

Ознака: 12-I/21

Датум објављивања: 18.06.2021.

Рок за подношење понуда: 28.06.2021. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 12-I-21

Odluka o dodeli ugovora 12-I-21 02.07.2021.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 12-I-21

Контакт центар