Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, II Фаза квалификационог поступка број 05-И/21

Ознака: 05-I/2021

Датум објављивања: 04.06.2021.

Рок за подношење понуда: 16.06.2021. do 10.30h

Позив за подношење понуда 05-И-21

Одлука о додели уговора 05-И-21

Обавештење о закљученом уговору 05-И-21

Контакт центар