Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка, број 11-И-С/21

Ознака: 11-I-S/21

Датум објављивања: 04.06.2021.

Рок за подношење понуда: 14.06.2021. do 12.00h

Позив за подношење понуда 11-И-С-21

Одлука о додели уговора 11-И-С-21

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 11-I-S-21

Контакт центар