Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – друга фаза квалификационог поступка број 09-И/21

Ознака: 09-И/21

Датум објављивања: 04.06.2021.

Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10,00

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар