ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, У ДЕЛУ НАСЕЉА ЛИПАРЈЕ И ТОРИНЕ, У ЛЕДИНЦИМА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 04-И/21

Ознака: 04-I/21

Датум објављивања: 29.04.2021.

Рок за подношење понуда: 10.05.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 04-И-21

Одлука o додели уговора 04-И-21

Обавештење о закљученом уговору – 04-И-21

Контакт центар