Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду , са набавком и уградњом материјала,бр 07-И/21, II фаза квалификационог поступка

Контакт центар