Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка – 12-И-С/21

Ознака: 12-I-S/21

Датум објављивања: 04.06.2021.

Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 12-И-С-21

Одлука о додели уговора – 12-И-С-21

Обавештење о закљученом уговору – 12-И-С-21

Контакт центар