ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КУЋНИХ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 09-И-С/21

Ознака: 09-I-S/21

Датум објављивања: 28.05.2021.

Рок за подношење понуда: 07.06.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 09-И-С-21

Одлука о додели уговора 09-И-С-21

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар