Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка – 15-И/21

Ознака: 15-I/21

Датум објављивања: 03.06.2021.

Рок за подношење понуда: 14.06.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 15-И-21

Odluka o dodeli ugovora 15-I-21

Обавештење о закљученом уговору – 15-И-21

Контакт центар