Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II–фаза), са набавком и уградњом материјала, број 23-И/21

Ознака: 23-И/21

Датум објављивања: 30.11.2021.

Рок за подношење понуда: 10.12.2021. do 11.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 23-I-21

Одлука о додели уговора 23 И 21 21.12.2021.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – 23 I 21

Контакт центар