Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације бр. 14-И-С/21 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 14-I-S/21

Датум објављивања: 06.09.2021.

Рок за подношење понуда: 16.09.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда 14-И-С-21

Odluka o obustavi post 14-I-S-21

Obavestenje o obustavi postupka – 14-I-S-21

Контакт центар