Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације јн.бр. 15-И-С/21 II фаза квалификационог поступка

Ознака: 15-I-S/21

Датум објављивања: 21.10.2021.

Рок за подношење понуда: 01.11.2021. do 10.00h

Позив за подношење понуда 15-И-С-21

Одлука о додели уговора 15-И-С-21 03.11.2021.

Обавештење о закљученом уговору 15-И-С-21

Контакт центар