Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, број 21 -И /21

Ознака: 21-И/21

Датум објављивања: 17.11.2021..

Рок за подношење понуда: 25.11.2021. do 11.30h

Poziv za podnosenje ponuda – 21-I-21

Odluka o dodeli ugovora 21 I 21    26.11.2021

Обавештење о закљученом уговору 21 И 21

Контакт центар