Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне „Каћ“ северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин – II фаза квалификационог поступка – 01-И/21

Ознака: 01-I/21

Датум објављивања: 06.07.2021.

Рок за подношење понуда: 14.07.2021. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 01-И-21

Одлука о додели уговора – 01-И-21

Обавештење о закљученом уговору 01-И-21

Контакт центар