Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду бр.јн. 20-И/21 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 20-I/21

Датум објављивања: 29.09.2021.

Рок за подношење понуда: 07.10.2021. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda – 20-I-21

Одлука о додели уговора 20-И-21 11.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору 20-И-21

Контакт центар