Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник,бр 03-И/21, II фаза квалификационог поступка

знака: 03-И/21

Датум објављивања: 07.07.2021.

Рок за подношење понуда: 16.07.2021. do 09.30h

Позив за подношење понуда – 03-И-21

Одлука о обустави 03-И-21

Обавештење о обустави поступка 03-И-21

Контакт центар