Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник – II фаза квалификационог поступка – 25-И/21

Ознака: 25-I/21

Датум објављивања: 10.08.2021.

Рок за подношење понуда: 19.08.2021. do 10.30h

Позив за подношење понуда – 25-И-21

Одлука о додели уговора – 25-И-21

Обавештење о закљученом уговору 25 I 21

Контакт центар