Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 22-И/21

Датум објављивања: 12.10.2021.

Рок за подношење понуда: 20.10.2021. do 10.30h

Poziv za podnosenje ponuda – 22-I-21

Одлука о додели уговора 22 И С 22.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору 22 I 21 04.11.2021.

Контакт центар