Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду ,бр 18-И/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 18-И/21

Датум објављивања: 08.10.2021.

Рок за подношење понуда: 18.10.2021. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 18-И-21

Odluka o dodeli ugovora 18-I-21

Обавештење о закљученом уговору 18-И-21

Контакт центар