Услуге сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха – ЈНМВ 22/20

Ознака: 22/20

Датум објављивања: 07.05.2020.

Рок за подношење понуда: 15.05.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 22-20

Конкурсна документација 22-20

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар