Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица, број јнмв 43/20.

Ознака:43/20

Датум објављивања: 15.06.2020.

Рок за подношење понуда: 23.06.2020. до 10,00 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 43-20

Обавешење о закљученом уговору 43-20

Контакт центар