Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде, јнмв бр. 84/20

Ознака: 84/20

Датум објављивања: 15.10.2020.

Рок за подношење понуда: 26.10.2020. до 11,00 ч

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Измењен Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавешење о закљученом уговору

Контакт центар