УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ЗБИЈЕНОСТИ И АТЕСТ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 15-И-С/20

Ознака: 15-I-S/20

Датум објављивања: 08.06.2020.

Рок за подношење понуда: 16.06.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 15-И-С-20

Одлука о додели уговора – 15-И-С-20

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар