Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације, број јнмв 54/20 – јавна набавка мале вредности услуга

Контакт центар