Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици – II фаза квалификационог поступка, број 07-И-С/20

Ознака: 07-И-С/20

Датум објављивања: 13.03.2020.

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. do 12.30h

Позив за подношење понуда 07-И-С-20

Одлука о додели уговора 07-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 07-И- С-20

Контакт центар