Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици бр. 06-И-С/20-друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-И-С/20

Датум објављивања: 11.03.2020.

Рок за подношење понуда: 19.03.2020.. do 10.00h

Позив за подношење понуде – 06-I-S-20

Одлука о додели уговора 06-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 06_И_С_20

Контакт центар