Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 4 у Новом Саду – II фаза квалификационог поступка, број 28-И-С/20

Ознака: 28-И-С/20

Датум објављивања: 22.12.2020.

Рок за подношење понуда: 30.12.2020.  до 10,00 часова

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 28 И С 20 13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору 28 И С 20

Контакт центар