Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду број 23-И-С/20 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 23-I-S/20

Датум објављивања: 18.12.2020.

Рок за подношење понуда: 28.12.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 23-И-С-20

Одлука о додели уговора 23-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 23-И-С-20

Контакт центар