Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 27-И-С/20

Ознака: 27-I-S/20

Датум објављивања: 06.01.2021.

Рок за подношење понуда: 14.01.2021. дo 10.00h

Позив за подношење понуда 27-И-С-20

Одлука о додели уговора 27-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 27-И-С-20

Контакт центар