Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булевара Европе,од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду – II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 37-И-С/20

Датум објављивања: 18.12.2020.

Рок за подношење понуда: 28.12.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда – 37-I-S-20

Одлука o додели уговора 37-I-S-20

Oбавештење o закљученом уговору

Контакт центар