УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ТО СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 17-И-С/20

Ознака: 17-I-S/20

Датум објављивања: 22.06.2020.

Рок за подношење понуда: 30.06.2020. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 17-И-С-20

Одлука о додели уговора – 17-И-С-20

Oбавештење о закљученом уговору – 17-И-С-20

Контакт центар