Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину – II Фаза квалификационог поступка бр. 19-И-С/20

Ознака: 19-И-С/20

Датум објављивања: 21.12.2020.

Рок за подношење понуда: 29.12.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 19-И-С-20

Одлука о додели уговора 19-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 19-И-С-20

Контакт центар