Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду – ЈНМВ бр. 37/20

Контакт центар