УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕВОВОДА У ЦЕВНОЈ ГАЛЕРИЈИ (СФС, НФС) НА ППВ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 14-И-С/20

Ознака: 14-I-S/20

Датум објављивања: 02.06.2020.

Рок за подношење понуда: 10.06.2020. do 10h

Позив за подношење понуда – 14-И-С-20

Одлука о обустави поступка – 14-И-С-20

Обавештење о обустави поступка – 14-И-С-20

Контакт центар